Saturday, February 7, 2009

Alamat ng Lindol

Isang araw may kambal na naisilang. Isinabit ng tatay nila ung kwintas niyang may agimat (ito ay nahahati sa dalawa kaya tig isa sila). Nagkahiwalay yung kambal, yung isa ay napunta sa mayamang pamilya at yung isa naman ay napunta sa mahirap na pamilya. Ang pangalan nang napunta sa mayaman ay Jandy at ung napunta naman sa mahirap ay si Chester. Hindi sila magkakilala dahil sa nangyari sa kanila noong bata pa sila at ngayon ay malalaki na sila. Nag - aral sila sa isang eskuwelahan. Maraming barkada si Jandy dahil sa yaman niya samantalang si Chester ay wala dahil mahirap lamang siya pero may nagkakagusto sa kanyang magandang dalaga dahil sa matalino si Chester. Nagseselos si Jandy dahil gusto niya yung babaeng nagkakagusto kay Chester. Isang araw nagkasalubong yung dalawa at nagtaka sila dahil magkaparehas ang kanilang kwintas na gamit. 

Nadiskobre nila na ang kanilang kwintas ay may agimat kaya ginamit nila ito. Ginamit ni Jandy ang kanyang kwintas sa Masama habang si Chester ay sa mabuting gawain. Sila ay nagkita isang araw at naglaban sila dahil dun sa babae. Sila ay naglaban sa lugar na walang katao - tao dahil sa mabuti si Chester ay Lumalakas ang kanyang kapangyarihan habang si Jandy ay humihina dahil sa masama siya. Binutasan ni Chester yung gitnang - taas ng isang malaking bundok. Nilagay ni Chester si Jandy sa Butas at tinakipan ng napakalaking bato para hindi na makalabas si Jandy.

Dun nagsimulang maglindol dahil tuwing magagalit si Jandy ay gumuguho ang lupa kaya ganun at hangang ngayon ay nasa butas parin si Jandy .

No comments:

Post a Comment